danmark-cleandanmark-clean

Kvalitetspolitik

Dancleaning leverer kundetilpassede serviceydelser og forretningsgrundlaget realiseres ved at:

• Kundens behov, krav og forventninger opfyldes, fordi arbejdet udføres i overensstemmelse med de indgåede aftaler.
• En løbende evaluering mellem leverandør og samarbejdspartner der sikrer 100 % kunde tilfredshed.
• Udfører serviceydelser med produkter, der belaster miljøet mindst muligt.
• Effektiviserer metoder, produkter samt materialer i takt med teknologien.
• Kvalitetsbevidstheden hos medarbejderne vedligeholdes og styrkes gennem hensigtsmæssig uddannelse og træning.
• Medarbejdernes ansvarlighed og opretholdelse af kvalitetsmål i det daglige arbejde fastholdes.
• Medarbejderne er motiverede og trives på deres arbejdsplads.
• Et velfungerende samarbejde med virksomhedens kontaktperson for at sikre den rette kvalitet og levering.
• Ingen kunde må mistes som følge af reklamationer.
• Forebygge fejl i alle funktioner, så der på alle niveauer skabes forudsætninger for kvalitetsbevidst arbejde.
Dancleanings hovedformål:

ALTID levere hvad vi lover / aftaler, til vores kunders FULDE tilfredshed.